Održana konferencija o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 18. prosinca 2017. godine povodom otvaranja Poziva Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora‘ organiziralo Konferenciju u hotelu International na adresi Miramarska 24 s ciljem informiranja predstavnika državne, regionalne i lokalne samouprave o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi kao potencijalni prijavitelji mogli energetski obnoviti svoje zgrade.

Podsjećamo da je u okviru Poziva ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ osigurano 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Ovim Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva.

Navedeni poziv otvoren je 16. studenog 2017. godine, dok je podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno najranije od 15.1.2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Poziv je pokrenut u sustavu eFondovi te objavljen na mrežnim stranicama strukturnih fondova www.strukturnifondovi.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr.