Održana druga sjednica Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš (TRS)

U Zagrebu je u organizaciji nositelja izrade Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, u srijedu 10. listopada 2018.g., održana druga sjednica Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš (TRS) u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (NRS).

Na dnevnom redu sjednice bila je II. Faza izrade NRS 2030, što uključuje predstavljanje prijedloga strateških ciljeva i pokazatelja učinaka te ključna područja intervencija.

Voditelji TRS-a doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja i Igor Čižmek, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike, prezentirali su prijedlog jednog od razvojnih smjerova NSR te ostale teme s dnevnog  reda.

Razvojni smjer NRS Zelena Hrvatska, odnosi se na veći broj tema, među njima: jačanje otpornosti na klimatske promjene, na održivo upravljanje prirodnim dobrima i prostorom u cilju očuvanja bioraznolikosti, okoliša i zdravlja ljudi,  održivi urbani razvoj, na tranziciju prema niskougljičnom razvoju uključujući energetsku tranziciju i ulaganje u obnovljive izvore energije, pametne energetske mreže, energetsku učinkovitost, zelenu i održivu gradnju i prijelaz na kružno  gospodarstvo.

Nakon prezentacije voditelja TRS-a održane su radionice na kojima su članovi TRS-a, predstavnici različitih dionika uključenih u izradu NRS-a raspravljali o prijedlozima specifičnih ciljeva, ključnim područjima intervencija te pokazateljima te dali svoje prijedloge za izmjene i dopune.

Preuzeto sa službenih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.