Održana druga edukativna radionica u sklopu projekta CEESEU za predstavnike JL(R)S i ostale zainteresirane dionike na temu „Izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka“

U ponedjeljak 12. lipnja 2023. godine, Međimurska energetska agencija d.o.o. održala je edukativni webinar na temu „Izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka“. Provedba ovog webinar je dio projekta CEESEU koji se provodi od studenog 2020. godine.

Glavni cilj projekta je povećanje kapaciteta lokalnih samouprava za potrebe izrade i provedbe Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), koji potiću energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bi regije ispunile ambiciozne energetske i klimatske ciljeve Europske unije.

Webinar je bio namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave te svim ostalim zainteresiranim dionicima na području Međimurske županije.

Tijekom webinara sudnici su bili upoznati s informacijama o provedbi i značaju projekta CEESEU, sa značajem mreže „CEESEN“ koja je osnovana 2017. godine sa sjedištem u Estoniji, a cilj joj je povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih stručnjaka za održivu energiju u središnjoj i istočnoj Europi za potrebe učinkovitog planiranja, financiranja, provedbe i održavanja inicijativa održive energije. Uz spomenuto, predstavljena je „Climate Alinace“, mreža gradova, općina i županija osnovana 1990. godine i posvećena zaštiti svjetske klime, koja udružuje 25 različitih europskih zemalja i ima gotovo 2000 članova.

Webinar je detaljno predstavio korake u izradi SECAP-a i njegove sastavne dijelove. Posljednji dio webinara bio je posvećen primjerima dobre prakse implementiranih u zgradi u kojoj MENEA djeluje.

U sklopu projekta MENEA će uskoro organizirati još jednu edukativnu radionica na temu financiranja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama definiranih SECAP-om.

Više informacija o nadolazećoj radionici biti će dostupno uskoro.