Održan stručni skup pod nazivom “Zgrade gotovo nulte energije (nZEB)/povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva”

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu profilirao se u prepoznatog dionika u području edukacije za energetski visokoučinkovite zgrade i umrežavanja znanstvenih institucija s gospodarstvom, s ciljem promicanja znanosti i inovacija te unapređenja stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga, povezanih s približavanjem nacionalnim i EU smjernicama za gradnju zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly-Zero Energy Building). Sukladno tome, Arhitektonski fakultet je u sklopu aktivnosti stručnog usavršavanja 22. veljače u suradnji s glavnim sponzorom Wienerbergom te ostalim sponzorima organizirao cjelodnevni stručni skup pod nazivom “Zgrade gotovo nulte energije (nZEB)/povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva”.

Glavne teme ovog stručnog skupa bile su sljedeće: energetska učinkovitost i održivost zgrada, razine i definicije nZEB; propisi, smjernice i planovi iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu; kriteriji zelene javne nabave u zgradarstvu; projektiranje novih i obnova postojećih zgrada prema nZEB zahtjevima; materijali, proizvodi i komponente za postizanje zahtjeva nZEB; iskustva i izvedeni primjeri nZEB.

Ističemo kako će Arhitektonski fakultet ove godine formirati Konzorcij ‘nZEB.hr’, čiji je cilj promocija teme i povećavanje opsega realiziranih kvalitetnih projekata ‘nZEB’ u Hrvatskoj, unapređenje svih zainteresiranih sudionika i međusobno povezivanje znanosti, inovacija i gospodarstva zbog jačanja kompetencija i povećavanja dodatne vrijednosti u proizvodima i uslugama.

Glavni sponzor skupa je Wienerberger d.o.o., a ostali su: AGC Flat Glass Adriatic d.o.o., Alukonigstahl d.o.o., Daikin Hrvatska d.o.o., Knauf-Insulation d.o.o., Profine Croatia d.o.o., Schöck, Velux Hrvatska d.o.o. Medijski pokrovitelj skupa je PRO Gradnja.