Održan Kick-off sastanak u sklopu projekta ENES-CE

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA i Grad Prelog sudjelovali su na Kick-off sastanku u sklopu projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe) koji je održan 28. i 29. svibnja 2019. godine u talijanskom gradu Forlì.

Projekt ENES-CE jedan je od 44 odobrena projekta na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga Transnacionalnog programa suradnje Središnja Europa. Vodeći partner projekta je Grad Forlì iz Italije dok ostali partneri dolaze iz Slovenije, Mađarske, Njemačke i Poljske.

Na samom sastanku, nakon uvodnog govora domaćina, uslijedilo je predstavljanje projektnih partnera pa je tako MENEA-u, s posebnim osvrtom na iskustvo u izradi Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena, predstavio direktor, g. Alen Višnjić dok je Grad Prelog predstavio g. Miroslav Hržić. Također, na samom sastanku bio je prisutan i predstavnik Zajedničnog tajništva Transnacionalnog programa suradnje Središnja Europa, g. Matija Vajdić koji je prezentirao rezultate samog programa kao i pravila te način implementacije odobrenih projekata. Na kraju prvog dana predstavljene su aktivnosti vezane uz upravljanje projektom kao i one vezane uz komunikacijsku strategiju.

Drugi dan sastanka bio je rezerviran za predstavljanje tematskih radnih paketa od strane vodećih partnera pojedinog radnog paketa. MENEA je vodeći partner trećeg tematskog radnog paketa pa je tako viša stručna suradnica, gđa. Maja Bratko predstavila radni paket odnosno aktivnosti koje će se implementirati kroz njegovu provedbu. Na kraju sastanku uslijedila je rasprava i dogovor oko daljnjih aktivnosti

Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova. To će posljedično olakšati postizanje ciljeva zacrtanih u planskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i regionalnoj razini te će se istovremeno podići razina svijesti o potrebi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupni budžet projekta iznosi 1.847.374,50 €, od čega se na hrvatske partnere odnosi 172.720,00 € za MENEA-u i 145.375,00 € za Grad Prelog dok se implementacija samog projekta provodi u razdoblju od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2022. godine.