Održan drugi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP

Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je 19. veljače 2021. godine s početkom u 10:00 sati u Međimurskoj palači turizma na adresi Bana Josipa Jelačića 22E, 40 000 Čakovec drugi sastanak radne skupine po projektu CO-EMEP financiranom iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. čija provedba je započela još u srpnju 2020. godine.

Uz Međimursku energetsku agenciju d.o.o. kao vodećeg partnera, na projektu sudjeluje i Županija Zala iz susjedne Mađarske. Kako bi se osigurao rad RS-ova tijekom perioda implementacije projekta, projektni partneri će održati ukupno šest sastanaka (3 u Međimurskoj županiji i 3 u Županiji Zala) gdje će uspostaviti suradnju s relevantnim stručnjacima te ih na taj način povezati kako bi postali dio prekogranične mreže koja će osigurati prijenos informacija, znanja i primjera dobrih praksi na području smanjenja energetskog siromaštva na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Do sada su u sklopu projekta organizirana dva sastanka radne skupine, jedan u Međimurskoj županiji, a drugi u Županiji Zala. U radne skupine uključeni su stručnjaci na području energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi koji se svakodnevno susreću s problemom energetskog siromaštva i koji će projektnim partnerima pružati stručnu i savjetodavnu podršku kod razvoja definicije energetskog siromaštva i identifikacije kriterija za definiranje, ali i kod pripreme i razvoja smjernica za jedinice lokalne i regionalne samouprave za uključivanje mjera za smanjenje energetskog siromaštva u buduće planove i strateške dokumente.

Na drugom po redu sastanku radne skupine organiziranom od strane Međimurske energetske agencije d.o.o. ukratko je predstavljen projekt, njegove aktivnosti i ciljevi nakon čega je u glavnom dijelu sastanka prezentirana definicija energetskog siromaštva i kriteriji za njegovo definiranje. Članovi radne skupine komentirali su definiciju predloženu od strane Međimurske energetske agencije d.o.o. te će se njihovi komentari uvažiti kod kreiranja finalne definicije energetskog siromaštva. Najavljena je i objava javnog poziva za zaprimanje prijava od strane građana koji su suočeni s problemom energetskog siromaštva temeljem kojeg će se odabrati 10 kućanstava (5 u Međimurskoj županiji i 5 u Županiji Zala) koja će biti uključena u provedbu pilot projekata gdje će se za njih besplatno provesti energetski pregledi i izraditi energetski certifikati te izvršiti mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika. Temeljem provedenih energetskih pregleda i rezultata provedenih mjerenja izradit će se detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti koji će uključivati mjere kao i potencijalne izvore financiranja za svako pojedino kućanstvo.

Osim toga, na samom kraju sastanka prezentirana je i struktura smjernica za jedinice lokalne i regionalne samouprave o mogućnostima uključivanja mjera za smanjenje energetske učinkovitosti u njihove buduće strateške i planske dokumente nakon čega su se sudionici sastanka ukratko osvrnuli i na taj dio. Prije finalne izrade i usuglašenja oko sadržaja smjernica s mađarskim parrnerom, smjernice će se poslati na uvid svim članovima radne skupine.

Prije završetka sastanka, sudionici sastanka dogovorili su svoje odgovornosti vezane uz daljnju provedbu projekta CO-EMEP kao i ulogu u radu radne skupine.

Više o samom projektu kao i o implementaciji projektnih aktivnosti moguće je pročitati putem sljedeće poveznice.