Odobren projekt RURES iz programa Interreg Central Europe

Na internetskim stranicama programa Interreg Central Europe objavljena je vijest kako je 50 novih projektnih ideja odobreno za sufinanciranje. Navedeni projekti bili su prijavljeni na drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga navedenog programa.

Jedan od odobrenih projekata je i projekt RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions (Poticanje održive upotrebe obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima) u kojem Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao jedan od projektnih partnera. Glavni je cilj navedenog projekta istražiti potencijale upotrebe obnovljivih izvora energije te povećati energetsku učinkovitost  u ruralnim područjima pošto isti imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomnosti.

Vodeći partner projekta je Aufbauwerk Region iz Laipziga (Njemačka) dok ostali partneri dolaze iz Poljske, Slovenije, Mađarske, Češke i Hrvatske. Osim MENEA-e drugi projektni partner iz Hrvatske je i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.. Ukupni budžet projekta iznosi 2.467.197,50 eura od čega na hrvatske partnere otpada 430.805,00 eura. Od navedenog iznosa 85% sredstava je sufinancirano iz programa putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predviđeno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci, a njegova implementacija bi trebala započeti sredinom 2017. godine.