Ponovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora’

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavještava potencijalne prijavitelje da je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) povećana s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna. Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 4. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva. Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati.

Sva formalna komunikacija odvijat će se isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr, stoga se pozivaju svi prijavitelji zaintereresirani za usluge stručne podrške Fonda da što prije dostave svoje projektne prijedloge i raspoloživu dokumentaciju.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 1. kolovoza 2018. na svojoj stranici objavilo sljedeću uputu:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), da sukladno točki 2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Uputa za prijavitelje, je dozvoljeno podnošenje samo jednog projektnog prijedloga po zgradi, odnosno svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.
Slijedom istog ukoliko je prijavitelj prethodno podnio projektni prijedlog za zgradu, a koji je još uvijek aktivan, tada je potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prvotnu prijavu. Ukoliko je prijavitelj uložio prigovor od kojeg želi odustati, tada je  potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prigovor.“

Također, s obzirom na novi rok za dostavu projektnih prijedloga, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno organizira Informativne radionice namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima. Na radionicama će predstavnici Ministarstva objasniti postupak prijave, a predstavnici Fonda pojasnit će ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirat će mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.

Termini radionica u kolovozu:

  • 08.08.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana
  • 22.08.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana

Prijave se vrše isključivo putem OBRASCA PRIJAVE od 27. srpnja 2018.

Više informacija nalazi se na stranicama ministarstva: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

Preuzeto sa službenih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.