Objavljeni natječaji programa LIFE

U sklopu novog programa Europske unije za zaštitu okoliša i klimatske promjene – programa LIFE, objavljeno je nekoliko natječaja za prijavu projektnih prijedloga:

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 16. listopad 2014. godine, a klikom na pojedini poziv možete vidjeti detaljniji opis te skinuti natječajnu dokumentaciju.

Na natječaj se mogu javiti pravne osobe registrirane u EU i to: (1) Tijela javne vlasti, (2) Privatne komercijalne organizacije i (3) Privatne nekomercijalne organizacije (uključujući Udruge). Podnositelji za pripremu svojih projekata trebaju koristiti LIFE 2014 prijavne pakete (na engleskom). Svaki prijavni paket sadrži potpuna i detaljna pojašnjenja koja se odnose na prihvatljivost, provedbu, sufinanciranje i ostalo. Treba imati na umu da su uvjeti propisani u svakom pojedinačnom dokumentu te u svakom prijavnom paketu i obvezujući su za prijavitelje.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za projektne aktivnosti u sklopu ovog poziva je 283 122 966 EUR. Od toga, 238 862 966 EUR je predviđeno za potprogram Okoliš i 44 260 000 EUR za potprogram za Klimatske aktivnosti. Najmanje 55% proračunskih sredstava odabranih projekata financiranih u okviru potprograma za Okoliš bit će dodijeljeno projektima koje podupiru očuvanje prirode i bioraznolikosti.

Države članice mogu, na dobrovoljnoj osnovi, pružiti podršku podnositeljima i stoga se pozivaju prijavitelji da svoje nacrte projekata pošalju nešto ranije, odnosno prije roka završetka natječaja na uvid nacionalnim vlastima. Slanje nacrta projekata nacionalnim vlastima koje nude takvu pomoć nije obavezno. Za više detalja, potrebno je obratiti se nacionalnoj info točki.