Objavljena dva nova javna poziva Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ministarstvo gospodarstva je u srijedu, 8. srpnja objavilo dva nova javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kroz pomoć proračunima JLP(R)S i kroz donacije neprofitnim organizacijama. Predmet ovih javnih poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Javni pozivi namijenjeni su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Ciljevi ovih javnih poziva su:
1. Ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih organizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
2. Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
3. Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
4. Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te
5. Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave.

Javni pozivi su otvoreni danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traju do iskorištenja sredstava.

Tekst javnih poziva kao i prijavne obrasce moguće je pronaći u dokumentima ispod ovog članka.