Objavljen Sadržaj glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Navedenim Programom propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uključivo i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta, koji sadrži i snimak postojećeg stanja.

Vezano uz  mnogobrojne  upite o predmetnom  sadržaju, uputa o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa kako slijedi:

Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14) glavni projekt mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o mjeri energetske učinkovitosti koja se provodi, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja zgrade.

Glavni projekt se sastoji od  općeg i tehničkog dijela.
1) Opći dio sadrži:
1. Naslovnu stranicu projekta
2. Popis suradnika (ukoliko je primjenjivo)
3. Popis mapa uz navođenje projektanata koji su ih izradili (ukoliko ima više mapa)
4. Sadržaj mape

2) Tehnički dio projekta sadrži:
1. Tekstualni dio
2. Grafičke prikaze

Projekt je moguće sastaviti u jednoj mapi koja će sadržavati sve potrebne projekte odgovarajućih struka. Način opremanja projekta, označavanje projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih osoba propisani su Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14).

U prilozima koji su dostupni ispod ovog članka daje se minimalni sadržaj  tehničkog dijela glavnog projekta pojedinih struka za određene mjere energetske učinkovitosti koje se provode sukladno Programu.

Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Dokumenti:

Prilog 1: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekata za mjeru zamjene postojećeg kotla na lož ulje s novim kotlom na biomasu (palete)
Prilog 2: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru ugradnje novog sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode s kotlom na biomasu
Prilog 3: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru ugradnje novog sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode sa solarnim toplinskim kolektorima
Prilog 4: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru ugradnje novog sustava pripreme potrošne tople vode sa solarnim toplinskim kolektorima
Prilog 5: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene postojećeg plinskog kotla ugradnjom sustava s novim visokoučinkovitim plinskim kondenzacijskim kotlom
Prilog 6: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru ugradnje novog sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode s dizalicom topline zrak-voda, voda-voda i zemlja-voda
Prilog 7: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene postojećeg sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode ugradnjom novog sustava s dizalicom topline zrak-voda, voda-voda i zemlja-voda
Prilog 8: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene postojeće vanjske stolarije/bravarije ugradnjom nove (individualna mjera)
Prilog 9: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene, poboljšanja ili izvedbe toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
Prilog 10: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene postojeće vanjske stolarije/bravarije ugradnjom nove uz zamjenu, poboljšanje ili izvedbu toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
Prilog 11: Minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta za mjeru zamjene vanjske stolarije i ovojnice zgrade te postojećeg sustava grijanja u sklopu integralne obnove obiteljske kuće
  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3