Objavljen Sadržaj glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). Navedenim Programom propisano je da se kao obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje provedbe mjera energetske učinkovitosti, uključivo i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, prilaže projekt minimalno na razini glavnog projekta, koji sadrži i snimak postojećeg stanja.

Vezano uz  mnogobrojne  upite o predmetnom  sadržaju, uputa o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa kako slijedi:

Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14) glavni projekt mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o mjeri energetske učinkovitosti koja se provodi, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja zgrade.

Glavni projekt se sastoji od  općeg i tehničkog dijela.
1) Opći dio sadrži:
1. Naslovnu stranicu projekta
2. Popis suradnika (ukoliko je primjenjivo)
3. Popis mapa uz navođenje projektanata koji su ih izradili (ukoliko ima više mapa)
4. Sadržaj mape

2) Tehnički dio projekta sadrži:
1. Tekstualni dio
2. Grafičke prikaze

Projekt je moguće sastaviti u jednoj mapi koja će sadržavati sve potrebne projekte odgovarajućih struka. Način opremanja projekta, označavanje projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih osoba propisani su Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14).

U prilozima koji su dostupni ispod ovog članka daje se minimalni sadržaj  tehničkog dijela glavnog projekta pojedinih struka za određene mjere energetske učinkovitosti koje se provode sukladno Programu.

Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja