Objavljen prvi poziv natječaja novog instrumenta tehničke pomoći „START“ za pripremu projekata u okviru EU strategije za dunavsku regiju

Nacionalni predstvanici Strategije Europske unije za dunavsku regiju dogovorili su 8. srpnja 2013. pružanje financijske potpore kako bi se olakšala provedba Strategije Europske unije za dunavsku regiju. U ovom trenutku, vlasnici projektnih ideja pate od nedostatka financijskih sredstava za pokretanje i provedbu projekata od značaja za dunavsku regiju. Cilj START-a je (u skladu s Odlukom Komisije C (2013) 6180 od 2013/09/27) početak razvoja projekata u Podunavlju i olakšati financiranje transnacionalnih projekata. START će pomoći organizacijama i institucijama u Podunavlju u razvoju i provedbi projektnih ideja. Korisnici će dobivati rano predfinanciranje za svoje projekte u iznosu od 50% vrijednosti projekta.
U sklopu natječaja podupirati će se projekti s područja dunavske regije što uključuje 9 zemalja (Njemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska) i Srbiju, Bosnu i Hrecegovinu i Crnu Goru, te Moldaviju i Ukrajinu.
Financirati će se projekti iz slijedećih sektora:
 • Povezanost regije,
 • Zaštita okoliša,
 • Gradnja prosperiteta,
 • Jačanje regije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema projektnog koncepta/akcijski plan,
 • definiranje proračuna,
 • pronalaženje mogućnosti financiranja,
 • pripremiti i podnijeti zahtjev za financiranje,
 • izgradnja strateškog partnerstva, umrežavanje,
 • organiziranje posebnih radionica, seminara, treninga, umrežavanja, događanja i sl,
 • organiziranje/sudjelovanje u javnim događanjima, okruglim stolovima i sl.,
 • provođenje istraživačkih studija, procjena, anketa, itd.,
 • provedba pilot aktivnosti relevantne za početak projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Tijela uspostavljena na temelju javnog ili privatnog prava, u kojima ne prevladava industrijski ili komercijalni karakter, a koja imaju pravnu osobnost uključujući i male organizacije, ne-vladine i organizacije civilnog društva.
 • Međunarodne organizacije,
 • Organizacije smještene u Podunavlju.

Prednost se daje kandidatima iz nevladinih i neprofitnih organizacija, općinama i lokalnim vlastima.

Projektno partnerstvo je obavezno (prijavitelj i dva partnera iz zemalja dunavske regije).
Postotak sufinanciranja iznositi će 90%, a ostatak od 10% morati će osigurati parneri na projektu. Po projektu je moguće dobiti između 10.000 i 40.000 eura, a omogućeno je i predfinanciranje u iznosu od 50% vrijednosti projekta.

Preuzeto s portala europski.fondovi.eu.