Obavijest o trenutnom statusu programa Volimo Međimurje – Štedimo energiju

Na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. godinu pristiglo je ukupno 555 prijava, što je najveći broj prijava zaprimljenih po natječajima za energetsku učinkovitost u Republici Hrvatskoj. Nakon provjere svih prijava utvrđeno je da 96 prijava nije zadovoljilo formalne uvjete propisane Javnim natječajem i Pravilnikom o provedbi programa te su stoga isključene iz daljnjeg postupka bodovanja.
Prijave koje su prošle administrativnu provjeru su inicijalno bodovane sukladno odredbama čl. 10. Pravilnika o provedbi programa. Nakon provedbe administrativnog dijela, Povjerenstvo za provođenje natječaja je terenski obišlo već nešto više od 40 kućanstava, provjerilo prijavljene podatke na prijavnom obrascu i korigiralo netočno upisane podatke koji direktno utječu na bodovanje i mogućnost dobivanja subvencije.
U međuvremenu je Međimurska županija s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o provedbi programa energetske učinkovitosti. U ugovoru se, između ostalog, navodi da se terenske kontrole moraju obaviti za sva kućanstva prijavljena na Javni natječaj koja su prošla administrativnu provjeru (njih 459) i ne dopušta skraćene procedure u slučaju velikog broja prijava, kao što je to slučaj u našoj Županiji.
S obzirom na mali broj previđenih subvencija (16-20 kućanstava) i izrazito velikog interesa te time iznimno velikog opsega provjera (administrativnih i terenskih kontrola), Fond je potvrdio da postoji vrlo velika vjerojatnost da Međimurska županija sljedeće godine neće morati raspisivati novi natječaj, nego samo odobriti nove subvencije temeljem liste koja će biti formirana u sklopu trenutnog Javnog natječaja.
S obzirom na brojnost i obuhvat terenskih kontrola, Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava će se objaviti krajem veljače ili početkom ožujka 2015. godine, a što neće utjecati na radove postavljanja fasade i vanjske stolarije, jer se takvi radovi niti ne mogu izvoditi u zimskom razdoblju, već ih je realno planirati za proljeće.

Predsjednik Povjerenstva:
Mario Klobučarić