OBAVIJEST – Nastavak privremenog ograničenja rada sa strankama

Kako bismo zaštitili zdravlje naših zaposlenika i njihovih obitelji, ali i šire zajednice, u situaciji epidemije virusa COVID-19, a s ciljem sprečavanja pojavnosti i eventualnog širenja virusa, obavještavamo vas da Međimurska energetska agencija d.o.o. i dalje maksimalno ograničava rad sa strankama.

Navedeno je doneseno nastavno na preporuke Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske i Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnim djelatnostima i održavanju sportskih i kulturnih događaja Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine.

ISKLJUČIVO smo dostupni putem telefonskog broja 040/395-559, e-maila: info@menea.hr i putem naše Facebook stranice. Obustava rada sa strankama je na snazi do daljnjeg.