Novo rješenje za pohranu energije

Kako je izvijestio američki portal ‘Renewable Energy World.com’, Državno sveučilište Oregona (OSU) izvijestilo je da su njegovi znanstvenici razvili novu bateriju koju kao prijenosnik naboja koriste isključivo hidronijeve ione. Pri tome će baterije omogućiti nova istraživanja nepokretnih rješenja za pohranu električne energije na visokoj razini, tj. iz elektroenergetske mreže, što je osobito prikladno za pohranu značajnijih količina energije iz vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Istodobno su istraživači Fakulteta prirodnih znanosti OSU-a pokaali da hidronijevi ioni mogu biti povratno pohranjivani u elektrodama koje su izrađene od posebnog materijala, perilenetetrakarboksilnog dianhidridema (PTCDA). Pri tome baterija, koja je izrađena na Fakultetu za kemiju OSU-a, kao elektrolit koristi razrijeđenu sumpornu kiselinu. Studija o tome objavljena je u međunarodnom izdanju njemačkog znanstvenog časopisa za kemiju ‘Napredna kemija’ koji izdaje Društvo njemačkih kemičara (GDCh).

Preuzeto s portala energetika-net.com.