Novi propis za energetski učinkovitije zgrade

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN  97/2014), kao i njegov prethodnik iz 2008. godine, donosi brojne promjene u područje zgradarstva, a posebice kada je riječ o projektiranju, izvođenju i tehničkom opremanju zgrada. Donijelo ga je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i to na temelju članka 17, stavka 2. i čl. 20, st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/2013) i njime se propisuju:
  • tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti pri projektiranju i građenju novih zgrada te tijekom uporabe postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C
  • tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti pri projektiranju rekonstrukcije postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,
  • ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama
  • svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode u odnosu na njihove bitne značajke, a koji se ugrađuju u zgradu u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu (gospodarenje energijom i očuvanje topline)
  • sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje te toplinsku zaštitu
  • sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade
  • održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu.
Istodobno, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi prenosi Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada u dijelu koji se odnosi na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih i postojećih zgrada, kod kojih se provode značajne obnove, minimalne zahtjeve građevnih dijelova zgrada koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju te potrebu izrade elaborata tehničke, ekološke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom za nove zgrade.
Propis je objavljen u ‘Narodnim novinama’ br. 97/2014 od 6.8.2014. godine i stupa na snagu osam dana nakon toga, osim čl. 14. koji se odnosi na primjenu elektrootpornog grijanja, koji stupa na snagu 31.12.2015. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti dosadašnji Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/2008, 89/2009, 79/2013 i 90/2013).
Preuzeto s portala www.energetika-net.hr.