Novi natječaj Fonda

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 31. srpnja 2013. godine Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada (NN 99/13).

Korisnici sredstava ovog Natječaja mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva, upravitelji zgrada, ustanove, institucije, organizacije civilnog društva i druge pravne osobe.

FZOEU dodjeljuje subvencije i donacije do maksimalno 40 % opravdanih troškova ulaganja po ponudi.

Ponuditelji na ovaj Natječaj mogu dostaviti jednu ponudu za provedbu energetskog pregleda i energetskog certificiranja jedne ili više zgrada u svom vlasništvu ili dijelova zgrada koji čine samostalnu uporabnu cjelinu, a podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada, te za provedbu energetskog pregleda jedne ili više građevina u svom vlasništvu.

Ponude na natječaj mogu se dostaviti u roku od 60 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama” na adresu Fonda.

U prilogu Vam šaljemo tekst natječaja kao i Upute za ponuditelje. Svu ostalu natječajnu dokumentaciju možete naći na stranicama FZOEU-a.

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13) zgrade korisne površine veće od 1000 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2012. godine, a zgrade korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

U prilogu možete vidjeti tekst natječaja, upute prijaviteljima, prijavni obrazac i obrazac godišnje potrošnje energije i vode.