Nova Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu

Vlada Republike Hrvatske donijela je 18. siječnja 2018. godine Uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu koja će od 1. travnja pojednostaviti način priključenja te će se njome uvesti nova kategorija – kućanstvo s vlastitom proizvodnjom energije, što bi trebalo potaknuti građane da na svoje krovove stave FN sustave unutar svoje postojeće priključne snage. Procjenjuje se da broj jednostavnih priključaka iznosi oko 80% od ukupnog broja priključaka u Hrvatskoj pa je ovaj propis tim bitniji i željno se očekuje godinama. No, iako će tehnička procedura biti jednostavnija, puno toga još ostaje neriješeno i ne treba se olako radovati jer kako doznajemo od stručnjaka, nisu stvoreni svi potrebni preduvjeti za mikrosolare. Ova Uredba uređuje postupke izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu i ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja. Njome se zamjenjuju Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom („NN, br. 14/06) koji su uređivali pitanje priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Kod jednostavnog priključka je postupak pojednostavljen tako da kupac kada zatraži priključak od operatora distribucijskog sustava dobiva elektroenergetsku suglasnost i ponudu o priključenju na elektroenergetsku mrežu. Ponuda o priključenju je ujedno i ugovor tako da nije potrebno posebno ugovaranje. Nadalje, jasno je definirano da za promjene na građevini koja se može izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, investitor uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, dostavlja dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija. Dosadašnji postupak je uključivao i dobivanje prethodne elektroenergetske suglasnost koja više nije potrebna. Kod složenog priključka od investitora se traži da snosi troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži, budući da taj priključak nije planiran planovima operatora sustava. Ujedno je omogućeno investitoru prema uvjetima operatora sustava da može za dio poslova na elektroenergetskoj mreži angažira ti treću stranu kako bi radovi na priključku bili brži, a troškovi budu niži. Osim ukidanja prethodne elektroenergetske suglasnosti smanjen je i broj administrativnih postupaka. Uredba ujedno određuje potrebne rokove za svaku radnju operatora sustava prilikom postupka priključenja na elektroenergetsku mrežu. HEP ODS će biti obavezan u najkraćem roku, ne dužem od 15 dana od primitka zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti izdati suglasnost ili obavijestiti da to nije moguće.
Preuzeto s portala www.energetika-net.com.