Mogući još stroži EU ciljevi za energetsku učinkovitost

EU regulatori spremaju se predložiti obvezujući cilj o smanjenju potrošnje energije za 30% do 2030., što je puno ambicioznije od prethodno diskutiranog. Još uvijek je aktualan cilj o 20% uštedama do 2020., koji nije obvezujući.

Europska komisija se priprema idući mjesec objaviti prijedlog nacrta koji je dio seta mjera kojima bi se do 2030. implementirali ciljevi za smanjenje emisija, povećanje udjela OIE i smanjenje gubitka energije. Preliminarni dogovor postignut je u listopadu 2014., kad se 28 zemalja članica usuglasilo da poveća uštede energije za najmanje 27%, u odnosu na scenarij “business as usual”. Od tada, porastao je pritisak da se ciljevi postrože i smanji ovisnost o Rusiji.

Povjerenik za energiju i klimu Arias Canete je kazao da svaki postotak povećanja energetske učinkovitosti pomaže sedam milijuna ljudi, jer su njihovi domovi bolje izolirani, a računi za energiju niži. Izvori Euractiva, koji su željeli ostati anonimni, kažu da postoji široka potpora unutar Komisije da cilj od 30% ušteda bude obvezujući, a sve je povezano i sa smanjenjem emisija jer će u tom slučaju biti potrošeno manje energije. No, i taj cilj već je pod udarom kritika kao nedovoljno ambiciozan. Nevladine organizacije se zalažu da se ide na 40% smanjenja potrošnje energije.

Preuzeto s portala energetika-net.com.