Ministar Tolušić predstavio novi model indeksa razvijenosti

U srijedu 5. listopada 2016. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ministar Tomislav Tolušić sa svojim suradnicima predstavio je informatički sustav podataka i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti, rezultate testiranja različitih modela i smjernice za izradu novog indeksa razvijenosti.

Izdvajanje potpomognutih područja (I. i II. Skupina JLS prema indeksu razvijenosti i I. skupina županija, svi s indeksom razvijenosti manjim od 75% prosjeka Republike Hrvatske) kao slabije razvijenih područja čiji razvoj država dodatno potiče, kao i povezivanja intenziteta poticaja prema stupnju razvijenosti, našlo je od uvođenja 2009. godine široku primjenu.

Između ostalog, indeks razvijenosti koristi se, tamo gdje god je to opravdano i primjenjivo i u selekcijskim kriterijima za odabir operacija koje se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih instrumenata (ESI fondovi).

Pet godina korištenja indeksa razvijenosti te praćenje promjena u vrijednostima indeksa razvijenosti na godišnjoj osnovi, kao i sve učestalije primjedbe s terena vezano za potencijalne nedostatke metodologije izračuna indeksa razvijenosti, ponajprije vezano za korištene pokazatelje te udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti, bili su temelj za donošenje odluke o pokretanju evaluacije postojećeg modela i pristupanje izmjeni odnosno doradi modela za izračun indeksa razvijenosti.

U tom kontekstu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odlučilo je uspostaviti informatički sustav podataka i pokazatelja potrebnih za evaluaciju te modeliranje i testiranje različitih varijanti modela koji u konačnici trebaju rezultirati poboljšanim modelom izračuna indeksa razvijenosti, te je u tu svrhu, slijedom provedenog postupka javne nabave, izabran izvođač Cler d.o.o. iz Rijeke (Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci).

Izrađeni sustav pokazatelja i podataka sadržava raspoložive podatke na lokalnoj i regionalnoj razini, a odnosi se na:

  1. Fiskalne pokazatelje za JLS i JP(R)S;
  2. Osnovne opće pokazatelje za JLS i JP(R)S;
  3. Demografske, ekonomske i strukturne pokazatelje, korištene u dosadašnjim modelima izdvajanja slabije razvijenih područja u RH;
  4. Različite varijante izračuna indeksa razvijenosti za JLS i JP(R)S.

„Smatram da će se novim modelom indeksa razvijenosti omogućiti pravednija podjela područja tim više što procjena primjene modela svrstava novih 50-tak jedinica u potpomognuta područja“, izjavio je ministar Tolušić.

Slijedom analitičkih izraza i modela iz dosadašnjih analitičkih podloga, kao i dodatnim razmatranjem preporuka iz novijih istraživanja na ovu temu, dosada su testirane različite varijante jednostrukog kompozitnog indeksa (Promjenom udjela (težine) pojedinih pokazatelja, zamjenom postojećih i /ili dodavanjem novih pokazatelja) i dvojnog kompozitnog indeksa koji se sastoji od ekonomskog i demografskog indeksa, a kategorije razvijenosti se određuje njihovom kombinacijom.