slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit pulsa slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana Ministar Tolušić predstavio novi model indeksa razvijenosti - MENEA

Ministar Tolušić predstavio novi model indeksa razvijenosti

U srijedu 5. listopada 2016. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ministar Tomislav Tolušić sa svojim suradnicima predstavio je informatički sustav podataka i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti, rezultate testiranja različitih modela i smjernice za izradu novog indeksa razvijenosti.

Izdvajanje potpomognutih područja (I. i II. Skupina JLS prema indeksu razvijenosti i I. skupina županija, svi s indeksom razvijenosti manjim od 75% prosjeka Republike Hrvatske) kao slabije razvijenih područja čiji razvoj država dodatno potiče, kao i povezivanja intenziteta poticaja prema stupnju razvijenosti, našlo je od uvođenja 2009. godine široku primjenu.

Između ostalog, indeks razvijenosti koristi se, tamo gdje god je to opravdano i primjenjivo i u selekcijskim kriterijima za odabir operacija koje se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih instrumenata (ESI fondovi).

Pet godina korištenja indeksa razvijenosti te praćenje promjena u vrijednostima indeksa razvijenosti na godišnjoj osnovi, kao i sve učestalije primjedbe s terena vezano za potencijalne nedostatke metodologije izračuna indeksa razvijenosti, ponajprije vezano za korištene pokazatelje te udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti, bili su temelj za donošenje odluke o pokretanju evaluacije postojećeg modela i pristupanje izmjeni odnosno doradi modela za izračun indeksa razvijenosti.

U tom kontekstu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odlučilo je uspostaviti informatički sustav podataka i pokazatelja potrebnih za evaluaciju te modeliranje i testiranje različitih varijanti modela koji u konačnici trebaju rezultirati poboljšanim modelom izračuna indeksa razvijenosti, te je u tu svrhu, slijedom provedenog postupka javne nabave, izabran izvođač Cler d.o.o. iz Rijeke (Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci).

Izrađeni sustav pokazatelja i podataka sadržava raspoložive podatke na lokalnoj i regionalnoj razini, a odnosi se na:

  1. Fiskalne pokazatelje za JLS i JP(R)S;
  2. Osnovne opće pokazatelje za JLS i JP(R)S;
  3. Demografske, ekonomske i strukturne pokazatelje, korištene u dosadašnjim modelima izdvajanja slabije razvijenih područja u RH;
  4. Različite varijante izračuna indeksa razvijenosti za JLS i JP(R)S.

„Smatram da će se novim modelom indeksa razvijenosti omogućiti pravednija podjela područja tim više što procjena primjene modela svrstava novih 50-tak jedinica u potpomognuta područja“, izjavio je ministar Tolušić.

Slijedom analitičkih izraza i modela iz dosadašnjih analitičkih podloga, kao i dodatnim razmatranjem preporuka iz novijih istraživanja na ovu temu, dosada su testirane različite varijante jednostrukog kompozitnog indeksa (Promjenom udjela (težine) pojedinih pokazatelja, zamjenom postojećih i /ili dodavanjem novih pokazatelja) i dvojnog kompozitnog indeksa koji se sastoji od ekonomskog i demografskog indeksa, a kategorije razvijenosti se određuje njihovom kombinacijom.