Ministar Štromar potpisao prvih 60 Odluka o financiranju za energetsku obnovu zagrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova

Nakon nedavno donesenih Odluka o financiranju za višestambene zgrade, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, Predrag Štromar, donio je u sklopu Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ prvih 60 Odluka o financiranju za projekte energetske obnove.

Temeljem navedenih Odluka, korisnicima će za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova biti dodijeljeno preko 84 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podsjećamo da je Ministarstvo  graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo 22. studenog 2016.  godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će kroz integralni pristup rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Na Poziv su se mogle javiti jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Tijekom trajanja Poziva zaprimljena je ukupno 231 prijava, od kojih je kriterije prihvatljivosti zadovoljilo  njih 223. Ukupni iznos investicije iznosi gotovo 770 milijuna kuna, od kojih će se sufinancirati gotovo 350 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EFRR.

Preuzeto s internetske stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.