MGIPU predstavilo novi Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u prosincu 2018. godine predstavilo Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije.

Gradnja novih zgrada gotovo nulte energije (nZEB), te rok od kojeg se obaveza postizanja zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije primjenjuje na sve nove zgrade dani su Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine broj 128/15, 70/2018). Obaveza da nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti budu zgrade gotovo nulte energije bude ispunjena osigurava se zahtjevom da tehnička rješenja zgrada u glavnim projektima nakon 31. prosinca 2017. budu zgrade nZEB. Na jednak način se osigurava i obaveza za sve ostale zgrade koje moraju biti zgrade gotovo nulte energije nakon 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije određeni su temeljem troškovno optimalnih analiza provedenih u toku 2013. i 2014. godine, te se 2020. godine očekuje dovršetak nove troškovne optimizacije mjera i zahtjeva za zgrade u skladu s napretkom tehnike i računskih metoda, te u skladu s aktualnim uvjetima na tržištu građevinskog sektora.

Među dostupnim financijskim instrumentima nema instrumenata namijenjenih izričito zgradama gotovo nulte energije, te se raspoloživi instrumenti namijenjeni povećanju energetske učinkovitosti, u razdoblju do nastupanja opće obaveze izgradnje zgrada gotovo nulte energije, u skladu s važećom regulativom mogu usmjeriti u zgrade gotovo nulte energije.

Sukladno ovo Programu, ukupno procijenjena dodatna sredstva za zgrade gotovo nulte energije u odnosu na troškovno optimalna rješenja iznose 254 milijuna kuna za energetsku obnovu zgrada javnog sektora u 2018. godini, te dodatnih 123 milijuna kuna godišnje za novogradnju zgrada javnog sektora i ostalih zgrada. S obzirom na raspoloživa sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. ‐ 2020. (dalje u tekstu dalje u tekstu OPKK) za obnovu zgrada javnoga sektora i njihovu namjenu, nemoguće je formirati financijski instrument koji bi roku 2 godine postigao dovoljnu snagu za generiranje potrebnih sredstava. Predlaže se provedba pilot projekta rekonstrukcije zgrada javnoga sektora koji bi obuhvatio 50.000 m² zgrada javnoga sektora, s dodatnom investicijom u nZEB (iznad zahtjeva Programa energetske obnove zgrada javnoga sektora 2016. – 2020.) u vrijednosti od 12 milijuna kuna, te preusmjeravanje postojećih fiskalnih instrumenata (smanjenja komunalne naknade) u zgrade gotovo nulte energije.

Više o sadržaju navedenog Programu možete pročitati putem sljedeće poveznice.