MGIPU na korištenje daje podatke za provođenje satnih simulacija

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je kako na korištenje daje set podataka za potrebe provedbe satne simulacije korisne energije za grijanje i hlađenje i proračuna isporučene energije u skladu s Metodologijom o provođenju energetskih pregleda zgrada 2017. Za sve lokacije, njih 48 iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015) priložene su tablice u MC Excelu koje sadrže 24 satnu distribuciju za 12 karakterističnih dana (koji reprezentiraju 12 mjeseci) s vrijednostima: temperature i relativne vlažnosti zraka i ukupnog Sunčevog zračenje na horizontalnu i na  plohe orijentirane na sjever, sjeveroistok, istok, jugoistok, jug, jugozapad, zapad i sjeverozapadm, nagnute pod kutevima 15, 30, 45, 60, 75 i 90°.

Te podatke za lokacije u Hrvatskoj izradio je Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci. Izrada satnih prosječnih vrijednosti meteoroloških podataka za referentne lokacije u Hrvatskoj potrebna je jer se Metodologijom zahtijeva određivanje energetskog svojstva zgrade (na temelju satnih podataka dvije referentne lokacije: Zagreb za kontinentalnu i Split za primorsku Hrvatsku) i određivanje potrošnje energije za stvarne uvjete korištenja i najbližu meteorološku postaju (također temeljem satnih vrijednosti, jer bitnu ulogu kod određivanja potrošnje energije imaju prekidi rada sustava grijanja i hlađenja). Službeno su objavljeni satni podaci samo za dvije referentne postaje Zagreb i Split, što omogućuje određivanje energetskog razreda, dok za ostale postaje ti podaci nisu bili službeno objavljeni, zbog čega proračun stvarne potrošnje energije nije bio omogućen, tako da se nije mogla odrediti isplativost predloženih mjera energetske učinkovitosti, što je obavezan sastavni dio energetskog certifikata.

Izrađeni set podataka izveden je na temelju podataka objavljenih na internetskoj stranici MGIPU-a u okviru Tehničkog propisa i to referentnih godina za Split i Zagreb (satne vrijednosti), te tabličnog prikaza mjesečnih prosjeka meteoroloških veličina, položaja i visina za referentne postaje. Sve vrijednosti meteoroloških parametara iz seta podataka za potrebe provedbe satne simulacije usklađene su s objavljenim mjesečnim prosjecima iz Tehničkog propisa, a njihova dnevna dinamika s dnevnom dinamikom iz referentnih godina za Zagreb i Split, pri čemu se dinamika Zagreba iskoristila za referentne lokacije kontinentalne, a Splita za referentne lokacije primorske Hrvatske.Kreirani set podataka nije rezultat mjerenja, već je nastao izradom sintetičkih prosječnih satnih meteoroloških podataka za referentne lokacije (meteorološke postaje) u Hrvatskoj i kvalitetno će prezentirati dnevne dinamike i prosječne vrijednosti navedenih meteoroloških parametara pri provedbi satnih simulacija do neke buduće izrade referentnih godina za sve referentne lokacije, što je zadatak Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.