MENEA prijavila dva projekta na javni poziv programa Obzor 2020

Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA prijavila je, kao projektni partner dva projekta na javni poziv programa Obzor 2020 (Horizon 2020) – Potpora javnim vlastima u provedbi energetske tranzicije (Supporting public authorities in driving the energy transition).

Projekt REGIO1ST – Implementacija principa Prvo energetska učinkovitost u planiranje na regionalnoj razini (Implementing the Energy Efficiency First Principle in Regional Planning), ima za cilj potaknuti regionalne i lokalne vlasti da kod planiranja energetskog razvoja svoje regije u obzir kao primarni princip uzimaju povećanje energetske učinkovitosti. Navedeno se planira postići putem izrade alata i aktivnosti podizanja znanja i kompetencija svih identificiranih i uključenih ključnih dionika. Vodeći partner na projektu je Institute For European Energy And Climate Policy Stichting iz Nizozemske, a sveukupno u projektu sudjeluje 8 partnera iz 8 različitih europskih zemalja (Nizozemska, Belgija, Njemačka, Grčka, Irska, Španjolska, Hrvatska i Italija). Ukupan budžet projekta iznosi 1.499.300,00 €, a budžet MENEA-e 122.500,00 €.

Drugi prijavljeni projekt je projekt DELIVER – Stvaranje poticajnog okruženja za učinkovitu implementaciju SECAP-a kod lokalnih vlasti (Creating Supportive Environment for Efficient SECAP Implementations for Local Public Authorities). Njegov je glavni cilj identificirati prepreke s kojima se lokalne vlasti suočavaju kod pripreme projekata vezanih uz SECAP-e kako bi ih se moglo lakše eliminirati te povećati kapacitete odgovornim osobama u lokalnim samoupravama za lakšu pripremu i provedbu mjera. U projektu sudjeluje 10 partnera iz 6 zemalja Europe (Mađarska, Rumunjska, Hrvatska, Španjolska, Italija i Belgija), a uz MENEA-u kao partner u projektu nalazi se i Grad Čakovec. Vodeći partner dolazi iz Mađarske – ENERGIAKLUB (Climate policy Institute and Applied Communications Association). Ukupni budžet projekta iznosi 1.799.815,00 €, a budžet hrvatskih partnera 207.953,75 € (MENEA – 144.550,00 €, Grad Čakovec – 63.403,75 €).

Rok za prijavu navedenih projekata na javni poziv programa Obzor 2020 bio je 10. rujan 2020, godine, a rezultati evaluacije očekuju se početkom 2021. godine.