Do kraja iduće godine u probnom pogonu novih 71 MW iz vjetra

Do kraja iduće godine u pokusnom radu trebalo bi se naći novih 71 MW vjetroelektrana, čija ukupna proizvodnja bi mogla iznositi 160 GWh, kazala je Nataša Putak iz HROTE-a na 7. Međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije koji se održava danas u organizaciji Energetike marketing. Do kraja listopada ove godine za poticaje proizvođačima energije iz obnovljivaca isplaćeno je ukupno 1,5 mil kn s PDV-om. Sredinom prosinca iz sustava poticaja izlazi prva vjetroelektrana, mala VE Ravna, snage 5,95 MW, investitora Adria wind Power, koja se nalazi na Pagu.

Putak je rekla da će najavljeno smanjenje PDV-a ublažiti pritisak na krajnju cijenu koju za OIE plaćaju potrošači, ali suprotan učinak imat će postepeni rast naknade za OIE i nove kvote u premijskom sustavu, koji se počinje primjenjivati od iduće godine. Hrvatska je u obnovljivcima ispunila svoj cilj do 2020. i sada treba početi raditi nove kalkulacije i pametnije krenuti iz sustava poticanja jer OIE su ipak najjeftiniji energent koji je u javnosti dobio negativnu konotaciju, zato ona smatra da bi trebalo agresivnije krenuti s razvojem zelenog gospodarstva na razini malih projekata u lokalnim zajednicama. Mate Lasić iz HOPS-a govorio je o velikom opterećenju rada vjetroelektrana na elektroenergetski sustav u smislu troškova energije uravnoteženja. 2015. taj je trošak iznosio 36 mil. eura, a ukupni prihodi HOPS-a, koji ih još uvijek plaća, iznosili su 1,3 mlrd. kn. Istaknuo je da će se ulaskom svih 744 MW vjetroelektrana u sustav troškovi uravnoteženja porasti na 59 mil. eura. “Pružanje usluge uravnoteženja je skup proizvod i u njegovom trošku moraju sudjelovati svi koji su odgovorni za odstupanje”, naglasio je, tim više što Pravilnik koji regulira to pitanje još nije donesen. Ljubomir Majdandžić, v.d. direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kazao je da je Fond do sada s 235 mil. kn sufinancirao 443 projekta. On je naglasio da je Hrvatska usprkos velikoj količini dozračne energije najlošija u postotku korištenja fotonapona U EU te da treba omogućiti građanima da bez naknade instaliraju FN sustave na svoje krovove. Time bi se smanjio uvoz električne energije, a Hrvatska bi sama proizvodila 90% energije za svoje potrebe.

Zoran Tomić iz Greenpeacea govorio je o velikom potencijalu obnovljivaca u turizmu, a Edo Jerkić iz Zadruge za etično financiranje, koja ima već 650 članova, najavio je da osnivanje etične banke očekuju početkom iduće godine. U sklopu Foruma posebno priznanje od organizatora za osobiti doprinos u promicanju primjene OIE dobio je Istarski vodovod zbog projekta male hidroelektrane u vodovodu i uvođenja e-mobilnosti.

Preuzeto s portala energetika-net.com.