Koprivnica ima pametnu elektromrežu

Hrvatska elektroprivreda je na području Elektre Koprivnica uvela samoobnavljajuću pametnu električnu mrežu temeljenu na decentraliziranom pristupu i bežičnoj tehnologiji. Nova mreža u roku od 0,3 sekunde može sama detektirati radni prekid napajanja, otkloniti ga i rekonfigurirati mrežu. Riječ je o takvoj brzini otklona kvara da ga uređaji poput računala i televizora, koji su priključeni na strujnu mrežu, uopće ne mogu osjetiti.

Novi sustav tvrtki HEP ODS isporučio je Siemens. Siemens i HEP ODS radili su u partnerstvu projektu s Elektrocentrom Petek i tvrtkom Mikrolink. U Siemensu navode da je ovo prvi korak prema potpuno autonomnim Smard Gridovima koji će koristiti umjetnu inteligenciju i brže i efikasnije uklanjati kvarove.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.