Konačno riješena odvodnja u Međimurju

Hrvatske vode su objavile kako je završen projekt aglomeracije Čakovec, vrijedan 273 mil. kuna. Kako se ističe, u manje od tri godine ostvaren je najveći i najkompleksniji infrastrukturni projekt na području Međimurja, koji je Europska unija sredstvima iz Kohezijskog fonda sufinancirala sa 73%.

U sklopu projekta rekonstruiran je i osuvremenjen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu, čime je učinkovitost pročišćavanja otpadnih voda podignuta na najviši, treći stupanj, a ukupni kapacitet na 75 000 ekvivalent stanovnika. Uz to, u sklopu projekta ‘Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec’ položeno je gotovo 80 km novih kanalizacijskih cjevovoda, sagrađene su 34 nove precrpne stanice i izvedeno je više od 3350 kućnih priključaka. To ujedno znači da je za čak 8500 novih korisnika omogućeno priključivanje na javnu kanalizacijsku mrežu. Uz to, rekonstuiran je i saniran postojeći kanalizacijski sustav na području grada Čakovca i općine Šenkovec u duljini od gotovo 20 km, a u sklopu tog dijela projekta izvedeni su i radovi na pet postojećih precrpnih stanica i na dva kišno-retencijska bazena ukupnog volumena 1860 m3.

Isto tako, Međimurske vode su u sklopu projekta nabavile i novo vozilo za održavanje kanalizacijskog sustava vrijedno gotovo 2,6 mil. kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) koje je namijenjeno čišćenju i uklanjanju nečistoća iz kanalizacijskih cijevi i njihovom transportiranju do mjesta deponiranja, s mogućnošću recikliranja usisane vode i njezinog ponovnog korištenja za ispiranje.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.