Komisija donijela nove smjernice vezane uz organizaciju pouzdanih natječajnih postupaka za projekte koje financira EU

Komisija je danas objavila nove smjernice kako bi pomogla nacionalnim i regionalnim javnim službenicima koji se bave fondovima EU-a da osiguraju učinkovite i transparentne postupke javne nabave za projekte koje financira EU.

Smjernice obuhvaćaju postupak od početka do kraja, od pripreme i objave poziva do odabira i ocjene ponuda te provedbe ugovora. Na svakom koraku smjernice uključuju savjete za izbjegavanje pogrešaka, dobre prakse te korisne poveznice i predloške.

Informativna grafika o smjernicama i više informacija o tome što Komisija čini kako bi pomogla državama članicama u poboljšanju načina na koji upravljaju ulaganjem fondova EU-a dostupne su putem sljedeće poveznice.