Kohezijska politika nakon 2020.: nova inicijativa Komisije pomaže državama članicama i regijama da bolje upravljaju fondovima EU-a

Europska komisija je odabrala pet nacionalnih i regionalnih tijela u Grčkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj koja će sudjelovati u aktivnostima novog pilot-projekta povezanog s dobrim upravljanjem i razvijanjem administrativnim kapacitetima. Riječ je o sljedećih pet programa kohezijske politike: programu „Prometna infrastruktura, okoliš i održivi razvoj” u Grčkoj, regionalnom programu za Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj, regionalnom programu za Estremaduru u Španjolskoj, programu „Konkurentnost i kohezija” u Hrvatskoj te programu za razvoj regija u Bugarskoj.

Da bi se poboljšalo upravljanje programima koje financira EU u razdoblju nakon 2020., stručnjaci iz Komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pružit će prilagođenu potporu. Usredotočit će se na izradu pravih organizacijskih struktura i razvijanje potrebnih vještina za osoblje. Stručnjaci će pomoći nadležnim tijelima i da lakše usklade svoj rad s drugim subjektima uključenima u uvođenje programa kohezijske politike, kao što su poduzeća i socijalni partneri, razvojne agencije i organizacije civilnog društva.

Prva faza pilot-projekta, koja će trajati od ljeta 2018. do ožujka 2019., bit će namijenjena utvrđivanju plana za razvijanje administrativnih kapaciteta. Tijela će uz potporu stručnjaka sastaviti niz poboljšanja koja treba ostvariti u četirima područjima: 1) području organizacijskog ustroja i transparentnosti, 2) području ljudskih resursa, 3) području unutarnjih postupaka, instrumenata i sustava informacijskih i komunikacijskih tehnologija te 4) području dobrog upravljanja, uključujući interakcije s vanjskim dionicima.

Programska tijela provest će plan tijekom druge faze pilot-projekta, koja počinje 2019. Komisija će ih aktivno podupirati, uz stručno savjetovanje i osiguravanje instrumenata kao što su okvir kompetencija i instrument za umrežavanje PEER 2 PEER. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izdvojeno je 900 000 EUR za razvijanje prve faze planova u pet odabranih zemalja. O proračunu za drugu fazu odlučit će se kasnije.

 

Preuzeto s portala www.europski-fondovi.eu.