Klimatski i energetski ciljevi EU do 2030. godine

Europska komisija danas je objavila dugoočekivani energetski paket ciljeva do 2030. godine. Do te godine zemlje Unije trebale bi smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 40% u odnosu na razine iz 1990. godine, dok bi udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji trebao iznositi najmanje 27%. Trenutni cilj je smanjenje emisija CO2 za 20% do 2020. u odnosu na baznu godinu

Uz detaljnu analizu cijena i troškova energije okvirom za 2030. omogućit će se regulatorna sigurnost ulagačima te koordinirani pristup među državama članicama, što će dovesti do stvaranja novih tehnologija. Cilj je okvira potaknuti stalni napredak prema niskougljičnom gospodarstvu te konkurentnom i sigurnom energetskom sustavu kojim se osigurava povoljna energija za sve potrošače, povećava sigurnost opskrbe energijom u EU-u, smanjuje naša ovisnost o uvozu energije i stvaraju nove prilike za rast i zapošljavanje, uzimajući u obzir moguće dugoročne utjecaje cijena.

O komunikaciji kojom će se utvrditi okvir za 2030. raspravljat će se na najvišoj razini, posebice u Europskom vijeću i Europskom parlamentu. Donijet će se i zakonodavni prijedlog o rezervi za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama (ETS) EU-a koji će započeti 2021. kako bi se poboljšala njegova otpornost.

Komisija je utvrdila sljedeće glavne elemente političkog okvira za 2030.:

  • Obvezujući cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova
  • Obvezujući cilj obnovljive energije u cijelom EU-u
  • Energetska učinkovitost
  • Reforma ETS-a Europske unije
  • Konkurentna, povoljna i sigurna energija
  • Nov sustav upravljanja

Okvir se nadovezuje na već postojeći „klimatsko-energetski paket” ciljeva za 2020. te na planove Komisije za energiju i konkurentno niskougljično gospodarstvo za 2050. Komunikaciji o političkom okviru za 2030. prethodila je Zelena knjiga Komisije iz ožujka 2013. kojom je pokrenuto veliko javno savjetovanje o odgovarajućem dometu i strukturi klimatskih i energetskih ciljeva za 2030.