Južna Afrika okreće se obnovljivim izvorima

Južna Afrika odbacila je prijedloge o povećanju udjela nuklearnih elektrana u energetskom miksu i umjesto toga će se, u skladu s napuštanjem oslanjanja na ugljen u proizvodnji električne energije, okrenuti primjeni obnovljivih izvora. U skladu s time, provest će se studja o tome hoće li nakon 2030. godine biti potrebne nove nuklearne elektrane, ali do tada neće biti povećanja nuklearnoenergetskih kapacitete. Naime, prijašnje južnoafričke vlade predviđale su gradnju čak devet novih nuklearnih reaktora ukupne snage 9600 MW. Umjesto toga, sada je predviđena gradnja vjetroelektrana i plinskih elektrana snage čak 8100 MW, sunčanih elektrana ukupne snage 5670 MW i hidroelektrana snage 2500 MW.

S druge strane, izgradit će se i nove termoelektrane na ugljen, ali snage svega 1000 MW. Očekuje se da bi, ako se takav plan ostvari do 2030. godine, udio snage termoelektrana u ukupnoj snazi elektroenergetskih postrojenja u JAR-u trebao pasti na manje od 50%, no njihov udio u proizvodnji električne energije i dalje će biti 65%. S druge strane, očekuje se da će udio vjetroelektrana i plinskih elektrana činiti više od 30%. Ipak, već bi do 2040. godine trebao završiti vijek trajanja najvećeg dijela postojećih termoelektrana na ugljen. Za ostvarivanje tog plana zaduženo je Ministarstvo energetikeNacionalni energetski regulator Južne Afrike (NERSA) i državna elektroenergetska tvrtka Eskom. Uz to, očekuje se da bi taj plan mogao privući čak 100 mlrd. dolara inozemnih ulaganja.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.