Jeftinija baterija za veću pohranu obnovljivaca

Natrij je vrlo jeftina alternativa, kojeg ima u obilju, a može zamijeniti litij-ionske baterije u jeftinijoj pohrani energije iz velikih sunčanih elektrana i vjetroelektrana. Iako se diljem svijeta pokušava napraviti natrij-ionska baterija koja bi jednako funkcionirala kao i litij-ionska, znanstvenici nisu uspjeli riješiti taj problem sve do sada. Naime, bilo je teško spriječiti da se natrijevi ione ‘izgube’ tijekom prvih nekoliko puta punjenja i pražnjenja, no znanstvenici sa Sveučilišta Purdue napravili su verziju natrijevog praha koja upravo rješava ovaj problem i održava punjenja kako treba. Problem je u tome što natrijevi ioni ostaju na tvrdom ugljiku (anodi) baterije tijekom početnih ciklusa punjenja i ne prelaze na katodni kraj. Ioni se tako nakupljaju u strukturu zvanu ‘kruto sučelje elektrolita’. Takvo sučelje štiti čestice ugljika od kiselih elektrolita baterije, gdje se provodi struja, ali previše sučelja troši natrijeve ione koji su potrebni za punjenje baterije. Zbog toga, znanstvenici su predložili upotrebu natrija kao praha, koji osigurava potrebnu količinu natrija za čvrsto sučelje elektrolita radi zaštite ugljika, ali se ne nakuplja tako da troši natrijeve ione. Isto tako, minimizirala se izloženost natrija na vlagu, koja ga može zapaliti, plinovitim argonom. Da bi napravili prašak, znanstvenici su koristili ultrazvuk (isti alat koji se koristi za praćenje razvoja fetusa) kako bi se natrijevi komadi otopili u mliječnu ljubičastu tekućinu. Tekućina se zatim ohladila u prah koji se suspendirao u otopini heksana kako bi se čestice praška ravnomjerno raspršile. Samo nekoliko kapi natrijeve suspenzije na anodu ili katodu tijekom njihove izrade omogućuje da se natrij-ionska baterija napuni i isprazni s većom stabilnošću i višim kapacitetom, minimalnim zahtjevima za funkcionalnu bateriju.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.