slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' - MENEA

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u razdoblju od 07. do 21.10.2016. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ referentna oznaka 4c1.3. (u daljnjem tekstu Poziv na dostavu projektnih prijedloga).
Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga za svaki privremeni poziv 90 radnih dana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’; Specifični cilj 4c1 ‘Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora’.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 21.10.2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva  na dostavu projektnih prijedloga putem portala e-Savjetovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 04.11.2016.godine objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem portala e-Savjetovanja.  

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/ naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.