Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u razdoblju od 07. do 21.10.2016. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ referentna oznaka 4c1.3. (u daljnjem tekstu Poziv na dostavu projektnih prijedloga).
Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga za svaki privremeni poziv 90 radnih dana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’; Specifični cilj 4c1 ‘Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora’.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 21.10.2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva  na dostavu projektnih prijedloga putem portala e-Savjetovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 04.11.2016.godine objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem portala e-Savjetovanja.  

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/ naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.