Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 90 radnih dana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’; Specifični cilj Specifični cilj 4c2 ‘Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)’.

Ministarstvo će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 14. listopada 2016.godine objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem portala e-Savjetovanja. Razmotriti će se samo oni komentari i prijedlozi uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja a Ministartvo će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Pozvani su predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 4. listopada 2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala e-Savjetovanja

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada