Javno savjetovanje – ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine, u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, Prioritetne osi 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’, Specifičnog cilja 4c1 ‘Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora’.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. listopada 2017. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 30. listopada 2017. godine objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem također putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.

Preuzeto s internet stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.