Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva u sklopu projekta CO-EMEP

Dana 27. svibnja 2021. godine Međimurska energetska agencija d.o.o. u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva. Tekst Javnog poziva dostupan je na desnoj strani ovog članka.

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije koji su suočeni s energetskim siromaštvom ili su u riziku da postanu energetski siromašni s ciljem njihovog uključivanja u implementaciju pilot projekata u sklopu kojih će se za pet izabranih obiteljskih kuća besplatno provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati s izvješćem o energetskom pregledu i izvršiti mjerenja njihovih osnovnih građevinskih karakteristika.

Na temelju provedenih energetskih pregleda, izdanih energetskih certifikata i izvršenih mjerenja, za svaku obiteljsku kuću razradit će se detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti s prijedlogom potencijalnih tehnoloških rješenja za njihovu implementaciju te mogućim izvorima financiranja.

Uvjeti javnog poziva

Podnositelji prijave prema ovom Javnom pozivu su punoljetne, fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na području Međimurske županije koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se prijava podnosi (u nastavku teksta: Podnositelj prijave).

Način podnošenja prijave

Prijava na predmetni Javni poziv podnosi se cjelovitim popunjavanjem online Prijavnog obrasca za podnošenje prijava građana vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili identifikacije razine energetskog siromaštva u sklopu provedbe projekta CO-EMEP (u nastavku teksta: Prijavni obrazac). Glavni preduvjet za popunjavanje Prijavnog obrasca je davanje privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka i to samo za potrebe provedbe predmetnog Javnog poziva u sklopu projekta CO-EMEP sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679. Davanje privole biti će omogućeno prije početka popunjavanja Prijavnog obrasca i to označavanjem relevantnog polja.

U Prijavni obrazac unose se osnovni podaci o Podnositelju prijave, o članovima kućanstva te o karakteristikama obiteljske kuće za koju se prijava podnosi. Prijavni obrazac dostupan je putem sljedeće poveznice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JuTP-ApCtjFyGHeMm1G1lT5cgphz9bkhr_1Vat4JngIXHA/viewform?usp=sf_link.

Rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac, u skladu s gore navedenim uvjetima, treba biti popunjen najkasnije do 18. lipnja 2021. godine.

Prijave koje ne sadrže cjelovito popunjen Prijavni obrazac kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Zainteresirani Podnositelji prijave mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja o uvjetima Javnog poziva slanjem upita najkasnije do 15. lipnja 2021. godine na e-mail adresu: danijela.vrtaric@menea.hr pri čemu u naslovu elektronske poruke trebaju navesti sljedeće „Upit – Javni poziv za kućanstva – projekt CO-EMEP“ ili pozivom na broj telefona 040 395 559.

Odgovori na upite dostavljene elektronskim putem biti će vraćeni u roku od 2 dana nakon njihovog primitka.