slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Javni poziv za odabir polaznika edukacije "Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti" - MENEA

Javni poziv za odabir polaznika edukacije “Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti”

Regionalna energetska agencija Kvarner u suradnji s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, kao partnerima u europskom projektu SIMPLA – Održivo i integrirano multisektorsko planiranje, financiranog sredstvima EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020, poziva sve jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Republike Hrvatske da se prijave na edukaciju na temu što kvalitetnijeg planiranja energetike i mobilnosti, odnosno izrade i/ili usklađivanja njihovih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs).

Riječ je o planovima priznatima na razini Europske unije koji dijele iste ciljeve – smanjenje emisija štetnih plinova i promoviranje održivog urbanog razvoja – a čija je priprema najčešće u nadležnosti različitih odjela jedinica lokalne samouprave, dok bi se jačom harmonizacijom i suradnjom u procesu postupka izrade planova moglo doprinijeti njihovoj većoj efikasnosti, a potencijalno i smanjenju troškova za njihovu implementaciju, kroz usklađivanje i kombiniranje planiranih mjera i akcija.

Edukacija naslovljena „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ dio je šireg programa jačanja kapaciteta JLS koji osim klasičnog treninga in-situ uključuje i webinare te individualnu podršku stručnjaka prilikom izrade, revizije ili usklađivanja postojećih SEAP-a i SUMP-ova. Edukacija će se, prema istoj metodologiji, provoditi u šest europskih zemalja – Italiji, Austriji, Španjolskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj. Sudjelovanje se ne naplaćuje, a organizatori će svim sudionicima sufinancirati troškove puta i smještaja.

Edukacija u ukupnom trajanju od 50 sati, provodit će se od lipnja do rujna 2017. godine, a sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave svoju prijavu mogu uputiti zaključno do 24. svibnja 2017. na adresu REA-e Kvarner. 

Sve informacije o europskom projektu SIMPLA te cjelokupnom programu jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave moguće je pronaći na mrežnim stranicama projekta.

Kontakt za dodatne informacije o Javnom pozivu: sanda.hunjak@reakvarner.hr, 051 631 847.