Javni poziv FZOEU za sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.                                                                                                                                 Predmet sufinanciranja prema ovom javnom pozivu su sljedeći dokumenti:

  1. Planovi u skladu s člankom 11. i člankom 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14),
  2. Programi energetske učinkovitosti u gradskom prometu te
  3. Akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum gradonačelnika.

Korisnici sredstava ovog Javnog poziva mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Stopa sufinanciranja iznosi od 40% do 80% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalno 80.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu, a može se prijaviti izrada više dokumenata pri čemu se za svaku točku predmeta sufinanciranja mora dostaviti poseban zahtjev. Broj zahtjeva koje JLP(R)S mogu dostaviti na ovaj Javni poziv ograničen je na 3 zahtjeva.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do 31.12.2015. ili do iskorištenja sredstava.

Tekst natječaja i ostalu natječajnu dokumentaciju možete naći na Internet stranicama Fonda kao i u dokumentima nakon ovog članka.