IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 23. rujna 2022. godine donio je Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Ovim dopunama posebno važnim ističemo da se sukladno Izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost, od dana 01.10.2022. godine, PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

 

Više informacija možete pronaći odabirom sljedeće poveznice:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_113_1660.html