IRENA za povećanje dekarbonizacije energetskog sektora

Glavni direktor Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA), Adnan Amin, nedavno je izjavio: “Budući da sve više ulazimo u novu energetsku paradigmu, svijet treba još više povećati napore na dekarbonizaciji.”

Ovu poruku je čelnik IRENA-e uputio nakon objave izvješća “Rethink Energy“, a tom je prilikom također napomenuo da su politike i energetski regulatori i dalje ključni za razvoj tržišta obnovljivih izvora.

U izvješću se, između ostaloga, navodi da pad cijena opreme za proizvodnju iz obnovljivih izvora, ubrzava razvoj njihove primjene, a potom i brojne socioekonomske učinke. Pri tome se isto tako ističe da su ukupna svjetska ulaganja u obnovljive izvore s 50 milijardi dolara u 2004. narasla na rekordnih 305 milijardi dolara u 2015. godini.

Naglašavaju se i neki ključni trendovi u području obnovljivih izvora kao što su povećanje potreba za pohranom energije te novi tržišni instrumenti koji proširuju postojeće mogućnosti financiranja nudeći novim ulagačima pristup sredstvima. Bitna tema je i sve veće zanimanje institucionalnih investitora za obnovljive izvore koji nude stabilan povrat ulaganja u duljem razdoblju.

Najveća očekivanja polažu se na solarne elektrane čija bi ukupna snaga i proizvodnja u narednom razdoblju trebale i dalje rasti, ali i u rješenja za pohranu energije. Tako se očekuje da bi se ukupna snaga baterijskih sustava za pohranu sa sadašnjih 1 GW već 2030. godine trebala narasti na čak 250 GW.

Ne treba zaboraviti ni veliki potencijal otočnih sustava obnovljivih izvora energije, a posebice otočnih sunčanih elektrana i mikromreža, pri čemu se smatra da će one sa čak 60% sudjelovati u globalnom cilju da se do 2030. godine cjelokupnom čovječanstvu omogući opskrba električnom energijom.

Preuzeto s portala croenergo.eu.