Info dani o natječajima iz programa Horizon 2020

Kako bi se potencijalne prijavitelje na natječaje i sve zainteresirane bolje upoznalo sa radnim planovima i natječajima iz novog programa Europske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020, organiziraju se dva info dana. Prvi se organizira u Splitu 10. siječnja s fokusom na područje zdravlja, demografske promjene i kvalitetu života te Marie Sklodowska-Curie akcije. Drugi info dan se organizira u Zagrebu, a na njemu će biti predstavljeni radni programi i natječaji za područja energije i EUROATOM u 2014. i 2015. godini.