HROTE objavio javni poziv za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za proizvodnju električne energije iz OIE

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) je u srijedu, 29. srpnja 2020. godine objavio Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Javnim pozivom specificiraju se grupe proizvodnih postrojenja, raspoložive kvote za poticanje kao i maksimalne referentne vrijednosti za grupe postrojenja za koje se natječaj provodi:

 – Sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW;

– Hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW;

– Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW;

– Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW.

Pravo na sudjelovanje na Javnom natječaju imaju nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi OIE za proizvodnju električne i/ili toplinske energije.

Javni poziv je otvoren dva (2) mjeseca od dana objave na internetskim stranicama HROTE-a, a nakon isteka tog roka objavljuje se Javni natječaj. Ponude na Javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave istoga.

Detaljni raspis Javnog poziva možete naći u dokumentima ispod ovog članka kao i na Internet stranicama HROTE-a.