HROTE: 2.079 zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu

HROTE je objavio da je do 9. siječnja zaprimljeno ukupno 2079 zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, ukupne snage 87.991,36 kW.

Za integrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. zaprimljeno je 1847 zahtjeva, ukupne snaga 45.610,22 kW dok kvota za te elektrane iznosi tek 5 MW. Za integrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave zaprimljeno je 212 zahtjeva, ukupne snage 5.959,46 kW. U toj skupini kvota iznosi 2 MW. Za neintegrirane sunčane elektrane iz grupe 1.a.4 zaprimljeno je 20 zahtjeva, ukupne snage 36.421,68 kW, dok kvota iznosi 5 MW.

HROTE poručuje da će zahtjeve riješiti u zakonskom roku o čemu će javno obavijestiti na svojim internet stranicama.

Po Tarifnom sustavu koji vrijedi za 2014. godinu, kvote su se popunjavale po principu “tko prvi, negov ugovor” tako da su mnogi na dan 1.01.2014. čekali u redu ispred ureda Hrvatske pošte prije početka radnog vremena da s prvim satima nove godine pošalju zahtjeve.

Direktor HROTE-a, g. Ivor Županić, za portal energetika-net.com rekao je: “Moramo biti maksimalno transparentni, stoga provjeravamo zahtjeve u skladu sa Zakonom o pošti i Zakonom o upravnom postupku. Ako išta bude sumnjivo predat ćemo to istražnim organima. Zbog utvrđivanja činjeničnog stanja molimo podnositelje zahtjeva za razumijevanje”