HERA Međimurje Plinu smanjila cijene za nestandardne usluge

Na šestoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) održanoj 5. travnja dano je pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava Međimurje Plin iz Čakovca za 2013. godinu.

Nestandardne usluge su prema Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetsku djelatnost distribucije plina i plaćaju se prema posebnom cjeniku kojeg donosi svaki operator distribucijskog sustava uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje HERA-e. Tako će, u skladu s njihovim prijedlogom, Međimurje plin od 15. travnja 2013. primjenjivati nove cijene dijela svojih nestandardnih usluga. Smanjit će cijene sedam grupa nestandardnih usluga. Među njima su montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme što će po izmijenjenom Cjeniku za pojedine veličine plinomjera biti jeftinije i do 50%, a značajno će se smanjiti i cijena ispitivanja instalacije za poduzetništvo, kao i cijena obustave i nastavka isporuke plina. Istodobno će se povećati cijene dvije nestandardne usluge, dok će iznosi ostalih ostati nepromijenjeni, priopćili su iz HERA-e ne navodeći o kojim je uslugama riječ.

HERA ima obvezu izrade nove metodologije za utvrđivanje cijene nestandardnih usluga čija se primjena očekuje od početka 2014. godine. Kod njene izrade uzet će se u obzir mogućnost primjene ovako smanjenih cijena usluga i za druga distribucijska područja. Također napominjemo da svi operatori distribucijskog sustava mogu samostalno HERA-i predložiti izmijene cijena nestandardnih usluga koje su u primjeni u 2013. godini.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.