HEP pozvao partnere na iskazivanje interesa za projekte OIE

Hrvatska elektroprivreda (HEP) pozvala je u srijedu na iskaz interesa zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) na području RH, što uključuje jedinice lokalne samouprave te fizičke i pravne osobe.

HEP istražuje mogućnost razvoja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj te integracije već gotovih ili OIE projekata u visokom stupnju razvoja, u svoj proizvodni portfelj.

Iz HEP-a navode kako traže zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske, uvažavajući zacrtane strateške ciljeve i potrebu za diverzifikacijom projekata OIE

Pozivom su uključene jedinice lokalne samouprave zainteresirane za izgradnju sunčanih elektrana čiji će se doprinos u razvoju i izgradnji projekta očitovati kroz zajedničku pripremu prostorno-planske dokumentacije potrebne plohe za projekte sunčanih elektrana, površine veće od sto tisuća kvadratnih metara. “Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima. Modeli i načini suradnje, kao i poželjni uvjeti odabira plohe za izgradnju sunčane elektrane, bit će definirani naknadno sporazumima o suradnji s jedinicama lokalne samouprave“, stoji u obavijesti.

Za pravne i fizičke osobe, traže se zainteresirani za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju, snage uključivo i veće od dva megavata, zatim za prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju, kao i vjetroelektrana u pogonu, pri čemu će u dva potonja slučaja prednost pri odabiru, osim ishođene građevinske dozvole, imati lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.

U obavijesti se navodi kako se traže i partneri za prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, odnosno hidroelektrana u pogonu, u oba slučaja snage uključivo i veće od jednog megavata.

HEP će iskaze interesa zainteresiranih partnera primati do zaključno 31. prosinca 2019. godine, a nakon primitka pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, odabranim partnerima uputiti će zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.

Preuzeto s portala: croenergo.eu