Grčki otok prelazi na obnovljive izvore

Grčki otok Tilos sa oko 6000 stalnih stanovnika, koji se nalazi između većih i poznatijih otoka Rodosa, Simija i Kosa, planira prijeći potpuno na energiju iz obnovljivih izvora. Za to je ključno sagraditi hibridnu stanicu za baterijsku pohranu energije, prvu takve vrste u Grčkoj. Otok sada dobiva električnu energiju podmorskim dalekovodom iz termoelektrane na mazut na otoku Kosu.

Za razliku od toga, uskoro kreće ostvarivanje Projekta TILOS (Technology Innovation for the Local Scale) čiji je cilj izgradnja sustava za baterijsku pohranu električne energije i pametne energetske mreže. Time bi otok trebao postati energetski neovisan, a koristiti će energiju dobivenu od Sunca i vjetra, javlja talijanska novinska agencija ANSA.

Preuzeto s portala energetika-net.com.