Gradovima i općinama produžen rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost produžio je jedinicama lokalne samouprave rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Gradovi i općine, tako po novom, svoje zahtjeve i eventualne dopune trebaju Fondu dostaviti do 11. lipnja 2018. godine do 16 sati, ako se isti zaprimaju preko Urudžbenog ureda, ili preporučenom poštom putem poštanskog ureda do 24,00 sata.

Prema ovom javnom pozivu jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom, mogu tražiti sredstva za potrebne količine spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ –  85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati   jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Po završetku javnog poziva Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon toga Fond raspisuje  objedinjeni postupak javne nabave. Očekivani rok isporuke biti će sukladno terminskim planovima odabranih ponuditelja na javnoj nabavi.

Detaljne informacije o ovom javnom pozivu dostupne su na web stanici Fonda.