FZOEU objavio popis građana od kojih su zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje na Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je popis građana od kojih su zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje na Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju 2020.

Podsjećamo, poziv je objavljen 29. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda, otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 i privremeno je zatvoren.

Popis građanima od kojih su zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje nalazi se u dokumentima ovog članka.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.