Fond objavio javni poziv za projekte javne rasvjete

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete. Sredstva Fonda dodjeljuju se za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete što uključuje i potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete.

Pravo na sredstva Fonda po ovom javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne ili vanjske rasvjete.

Fond će po ovom javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u visini od 40% do 80% ukupno prihvatljivih troškova, no ne više od 1.400.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva. Podnositelj može na ovaj javni poziv dostaviti  najviše dva zahtjeva, a svaki se mora odnositi samo na jedan projekt i sadržavati obaveznu prijavnu dokumentaciju.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do kraja 2015. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Tekst javnog poziva i ostalu natječajnu dokumentaciju možete naći na stranicama Fonda te u dokumentima uz ovaj članak.