Financirat će se održivi razvoj u sedam hrvatskih gradova

Prošli tjedan je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo da je osiguralo 303,4 milijuna EUR za financiranje održivog razvoja u sedam gradova u Hrvatskoj. Tako su predstavnici sedam gradova potpisali Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine’.

Resorno ministarstvo je naglasilo da poslije potpisivanja sporazuma Zagreb ima na raspolaganju 114,9 mil. EUR iz EU fondova, Split 46,6 mil. EUR, Rijeka 43,7 mil. EUR, Osijek 34,6 mil. EUR, Zadar 22,8 mil. EUR, Slavonski Brod 20,9 mil. EUR te Pula 19,8 mil. EUR za projekte za koje smatraju da će najbolje doprinijeti njihovom razvoju, stvaranju novih radnih mjesta te povećanju kvalitete života građana.

Sredstva su namijenjena za unapređenje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između lokalnih i regionalnih samouprava i razvoju administrativnih kapaciteta gradova kroz aktivnosti koje se financiraju iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda. Također, prihvatljive aktivnosti u sklopu ITU mehanizma podijeljene su u tri tematska područja: ‘pametni’ gradovi – gradovi kao pokretači održivog i tehnološkog gospodarskog rasta, održivi gradovi – gradovi koji se bore protiv klimatskih promjena promicanjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te uključivi gradovi – gradovi koji se bore protiv siromaštva te zalažu za socijalnu integraciju.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.